Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Rekisteriseloste                                          FB.KUVA.jpg


Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

Laatimispäivä 1.8.2015

Rekisterinpitäjä: FitFabriken Oy (2698412-4)

www.fitfabriken.fi

Merituulentie 32, 06150 PorvooYhteyshenkilö: Linda Sonntag

linda@fitfabriken.fi

Rekisterin nimi: FitFabriken Oy:n asiakasrekisteriHenkilötietojen käsittelyn tarkoitusHenkilötietoja käsitellään FitFabriken Oy:ssä asiakassuhteiden hoitamista ja kehittämistä, palvelujen

järjestämistä ja kehittämistä sekä markkinointia varten. Käyttötarkoituksia ovat mm.:

- asiakkaiden yhteystietojen ylläpitäminen

- palvelujen järjestämiseen, tuottamiseen ja laskutukseen liittyvien tehtävien hoitaminen

- tuotteita ja palveluja koskeva viestintä ja markkinointi

- asiakaspalautteiden hoitaminen ja yksilöllisten asiakastarpeiden tunteminen sekä näihin liittyvä

palvelujen kehittäminen

- kulunvalvonnan järjestäminen ja toimitilaturvallisuuden varmistaminen

- suoramarkkinointikieltojen toteuttaminenHenkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan suostumukseen ja/tai asiakas- tai palvelusuhteen

olemassaoloon (henkilötietolain 8 § 1 mom. kohdat 1 ja 5).Rekisterin tietosisältöAsiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavia asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyviä tietoja:

- perustiedot: asiakkaan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot (ml. sähköpostiosoite ja muu sähköinen

yhteystieto), asiakkuuden kesto; henkilötunnus asiakkailta, jotka haluavat 24/7 kulkuoikeuden

- tuotteiden ja palvelujen käyttöä koskevat tiedot: käytetyt tuotteet ja palvelut, yksilölliset tavoitteet

ja edistyminen, käytön toimivuus, esteet ja rajoitteet, maksutiedot

- asiakaspalautetiedot ja tieto asiakkaiden tyytyväisyydestä

- laskutukseen liittyvät tiedot: yhteystiedot, laskutusasiakkaiden henkilö- ja/tai y-tunnukset

- asiakasviestinnän sisältö

- muut asiakkaan suostumuksella kerättävät yksilölliset tiedotSäännönmukaiset tietolähteetTietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden

alkaessa ja kestäessä. Tietoa kerätään myös tilauksista ja palvelukäyttöä seuraamalla.

Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös FitFabriken Oy:n Facebook-sivulle liittymisen

taikka kilpailuihin, kampanjoihin tai tilaisuuksiin osallistumisen perusteella sekä osoite-, päivitys- tai muuta

vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä ja julkisista lähteistä.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelleTietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan hyväksyntää, ellei siihen ole lainsäädäntöön tai

viranomaisvelvoitteiseen perustuvaa syytä. Rekisteritiedot siirtyvät ja tallennetaan sähköisiin

asiakkuudenhallintajärjestelmiin, joista osa sijaitsee EU:n ja ETA:n ulkopuolella sijaitsevilla palvelimilla.

Tietoja ei luovuteta palvelimien ylläpitäjien toimesta kolmannelle osapuolelle. EU:n ja ETA:n ulkopuolella

tapahtuvassa tiedonkäsittelyssä noudatetaan Euroopan komission hyväksymiä yksityisyyden suojaa

koskevia safe harbor -periaatteita.Rekisterin suojauksen periaatteetAsiakastiedot käsitellään pääsääntöisesti sähköisesti. Manuaalinen aineisto säilytetään ennen sen sähköistä

tallentamista lukitussa tilassa ja hävitetään käsittelyn jälkeen. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot

on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Sähköiseen

rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä

henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja

salasanaa. Palvelinpalvelun tarjoaja noudattaa toiminnassaan rekisterin suojaamisen kannalta

asianmukaista tietoturvaa.Oikeus muutoksiin pidätetään.